Salmo 7:2

Salmo 7:2 ASND

Baka patayin nila ako, katulad ng pagluray ng leon sa kanyang mga biktima, kung walang magliligtas sa akin.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share