Salmo 7:10

Salmo 7:10 ASND

Kayo, O Dios, ang nag-iingat sa akin. Inililigtas nʼyo ang mga namumuhay nang matuwid.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share