Kawikaan 6:35

Kawikaan 6:35 ASND

Kahit magkano pa ang ibayad, hindi niya ito tatanggapin.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share