Kawikaan 6:3

Kawikaan 6:3 ASND

ganito ang gawin mo upang maayos ang pananagutan mo sa kanya: Puntahan mo siya at makiusap na pakawalan ka niya sa iyong pananagutan.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share