Kawikaan 6:28

Kawikaan 6:28 ASND

At kung tatapak ka sa baga, mapapaso ang mga paa mo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share