Kawikaan 6:27

Kawikaan 6:27 ASND

Kung maglalaro ka ng apoy sa iyong kandungan tiyak na masusunog ang damit mo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share