Kawikaan 6:24

Kawikaan 6:24 ASND

Ilalayo ka rin nito sa masamang babaeng nakakaakit ang pananalita.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share