Kawikaan 6:22

Kawikaan 6:22 ASND

Ito ang magpapatnubay, mag-iingat at magpapaalala sa iyong pamumuhay, kahit ano pa ang iyong ginagawa.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share