Kawikaan 5:23

Kawikaan 5:23 ASND

Maliligaw siya dahil sa kanyang kamangmangan, at mamamatay dahil ayaw niyang itinutuwid.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share