Kawikaan 5:21

Kawikaan 5:21 ASND

Sapagkat nakikita ng PANGINOON ang lahat ng iyong ginagawa; saan ka man naroroon tinitingnan ka niya.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Kawikaan 5:21

Share