Kawikaan 5:2

Kawikaan 5:2 ASND

upang malaman mo ang pagpapasya ng tama at matuto ka ring magsalita nang may karunungan.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share