Kawikaan 5:15

Kawikaan 5:15 ASND

Dapat sa asawa mo lang ikaw sumiping. Kung baga sa tubig, doon ka lang sa sarili mong balon kumuha ng iyong iinumin.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share