Kawikaan 5:14

Kawikaan 5:14 ASND

Kaya ngayon, narito ako sa gitna ng kapahamakan at kahihiyan.”
ASND: Ang Salita ng Dios
Share