Kawikaan 5:13

Kawikaan 5:13 ASND

Hindi ako nakinig sa aking mga guro.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share