Kawikaan 5:11

Kawikaan 5:11 ASND

Saka kayo mananangis kapag malapit na kayong mamatay, kapag butoʼt balat na lamang at wala nang lakas.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share