Kawikaan 5:10

Kawikaan 5:10 ASND

At ang lahat ng kayamanan ninyo at ang inyong mga pinagpaguran ay mapupunta sa iba, sa mga taong hindi ninyo kilala.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share