Josue 19:39

Josue 19:39 ASND

Iyon ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Naftali na hinati ayon sa bawat sambahayan.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share