Josue 19:38

Josue 19:38 ASND

Iron, Migdal El, Horem, Bet Anat at Bet Shemesh – 19 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share