Josue 19:30

Josue 19:30 ASND

Uma, Afek at Rehob – 22 bayan lahat, kasama ang mga bayan sa paligid nito.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share