Josue 19:26

Josue 19:26 ASND

Alamelec, Amad at Mishal. Ang hangganan nitong lupain sa kanluran ay umaabot sa Carmel at Shihor Libnat
ASND: Ang Salita ng Dios
Share