Josue 19:25

Josue 19:25 ASND

Ito ang mga bayan na sakop nila: Helkat, Hali, Beten, Acshaf
ASND: Ang Salita ng Dios
Share