Josue 19:2

Josue 19:2 ASND

Kasama rito ang Beersheba (o Sheba), Molada
ASND: Ang Salita ng Dios
Share