Josue 19:14

Josue 19:14 ASND

Ang hangganan ng Zebulun sa hilaga ay dumaraan sa Hanaton at nagtatapos sa Lambak ng Ifta El
ASND: Ang Salita ng Dios
Share