Josue 18:28

Josue 18:28 ASND

Zela, Haelef, Jebus (na siyang Jerusalem), Gibea at Kiriat Jearim  – 14 na bayan, kasama ang mga baryo nito. Ito ang natanggap ng lahi ni Benjamin na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Josue 18:28