Josue 18:24

Josue 18:24 ASND

Kefar Ammoni, Ofni at Geba – 12 bayan kasama ang mga baryo nito.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Josue 18:24