Josue 18:15

Josue 18:15 ASND

Ang hangganan sa timog ay magmumula sa hangganan ng Kiriat Jearim. Mula roon, papunta ito sa kanluran sa mga bukal ng Neftoa.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Josue 18:15