Josue 18:13

Josue 18:13 ASND

Mula roon, papunta ito sa libis na nasa bandang timog ng Luz (na siyang Betel). Pagkatapos, pababa ito sa Atarot Adar, sa bundok sa timog ng Mababang Bet Horon.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Josue 18:13