Josue 18:12

Josue 18:12 ASND

Ang hangganan nito sa hilaga ay nagsisimula sa Ilog ng Jordan papunta sa hilagang libis ng Jerico. Pagkatapos, paahon ito sa kanluran sa mga kabundukan hanggang sa disyerto ng Bet Aven.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Josue 18:12