Job 36:8

Job 36:8 ASND

Pero kung silaʼy pinahihirapan na parang ginagapos ng kadena
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Job 36:8