Job 36:5

Job 36:5 ASND

“Makapangyarihan ang Dios, pero wala siyang hinahamak. Nalalaman niya ang lahat ng bagay.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share