Job 36:4

Job 36:4 ASND

Tinitiyak ko sa iyong hindi ako nagsisinungaling, dahil ako na kausap moʼy tunay na marunong.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share