Job 36:33

Job 36:33 ASND

Ang kulog ay nagpapahiwatig na may bagyong paparating, kahit mga hayop ay alam na itoʼy darating.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share