Job 36:32

Job 36:32 ASND

Hinahawakan niya ang kidlat at inuutusang tamaan ang sinumang nais niyang patamaan.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share