Job 36:3

Job 36:3 ASND

Marami akong nalalaman at papatunayan ko sa iyo na ang Dios na lumikha sa akin ay tama.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share