Job 36:25

Job 36:25 ASND

Nakita ng lahat ang kanyang mga gawa, kahit tinitingnan ito mula sa malayo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share