Job 36:23

Job 36:23 ASND

Walang makapagtuturo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin, at walang makapagsasabing nagkamali siya.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Job 36:23