Job 36:21

Job 36:21 ASND

Mag-ingat kaʼt huwag gumawa ng masama. Pinahihirapan ka para makaiwas sa kasamaan.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Job 36:21