Job 36:12

Job 36:12 ASND

Pero kung hindi sila susunod, mamamatay sila sa digmaan na kapos sa kaalaman.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share