Job 32
ASND

Job 32

32
Nagsalita si Elihu
1Kinalaunan, tumigil na sa pagsasalita ang tatlong kaibigan ni Job, dahil ipinipilit ni Job na wala siyang kasalanan.
2May isang tao roon na ang pangalan ay Elihu. Anak siya ni Barakel, na taga-Buz. Mula siya sa angkan ni Ram. Nagalit siya kay Job dahil sinisisi nito ang Dios, sa halip na ang kanyang sarili. 3Nagalit din siya sa tatlong kaibigan ni Job dahil hindi nila napatunayang nagkasala si Job at lumalabas pa na ang Dios ang may kasalanan. 4At dahil mas matanda sila kaysa kay Elihu, naghintay muna si Elihu na matapos silang magsalita bago siya nagsalita kay Job. 5Pero nang wala ng masabi ang tatlo, nagalit siya. 6Kaya sinabi niya, “Bata pa ako at kayoʼy matatanda na, kaya nag-aatubili akong magsalita. Hindi ako nangahas na magsalita sa inyo tungkol sa nalalaman ko. 7Ang akala ko ay kayo ang dapat magturo dahil matatanda na kayo at maraming nalalaman. 8Pero ang totoo, ang espiritu ng Dios na Makapangyarihan na nasa tao, ang siyang nagbibigay ng pang-unawa. 9Ang katandaan ay hindi garantiya ng karunungan at kaalaman kung ano ang tama. 10Kaya pakinggan ninyo ako. Sasabihin ko ang nalalaman ko. 11Naghintay ako habang iniisip ninyo kung ano ang nararapat ninyong sabihin. Pinakinggan ko ang inyong mga katuwiran. 12Pinakinggan kong mabuti ang mga sinabi ninyo, pero ni isa sa inyoʼy walang nakapagpatunay na nagkasala si Job; ni hindi ninyo nasagot ang mga pangangatwiran niya. 13Huwag ninyong sasabihing, ‘Napag-alaman naming mas marunong siya. Hayaan ninyong ang Dios ang sumagot sa kanya at hindi ang tao!’ 14Kung sa akin siya nakipagtalo, hindi ko siya sasagutin na katulad ng mga sinabi ninyo. 15Hindi na kayo makakibo ngayon at wala nang maisagot sa kanya. 16At ngayong wala na kayong maisagot, kailangan ko pa bang maghintay? 17Ako rin ay may sasabihin ayon sa nalalaman ko. 18Dahil marami akong gustong sabihin, at hindi ko na talaga ito mapigilan. 19Para akong bagong sisidlang-balat na punong-puno at malapit nang sumabog. 20Kinakailangan kong magsalita para gumaan ang pakiramdam ko. 21Wala akong kakampihan o pupurihin. 22Hindi ako marunong mambola. Kung gagawin ko ito, parusahan nawa ako ng aking Manlilikha.”

Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible)

Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®

Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Learn More About Ang Salita ng Dios