Genesis 14:6

Genesis 14:6 ASND

at ang mga Horita sa bundok ng Seir hanggang sa El Paran na malapit sa disyerto.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Genesis 14:6