Genesis 14:3

Genesis 14:3 ASND

Nagtipon ang limang haring ito kasama ang kanilang mga sundalo roon sa Lambak ng Sidim na tinatawag ngayon na Dagat na Patay.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Genesis 14:3