Deuteronomio 30:7

Deuteronomio 30:7 ASND

Ipaparanas ng PANGINOON na inyong Dios ang lahat ng sumpang ito sa inyong mga kaaway na napopoot at gumigipit sa inyo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Deuteronomio 30:7