Deuteronomio 30:6

Deuteronomio 30:6 ASND

Babaguhin ng PANGINOON na inyong Dios ang mga puso ninyo at ang mga puso ng inyong lahi para mahalin ninyo siya nang buong pusoʼt kaluluwa, at mabubuhay kayo nang matagal.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Deuteronomio 30:6