Deuteronomio 30:5

Deuteronomio 30:5 ASND

at pababalikin sa lupain ng inyong mga ninuno, at aangkinin ninyo ito. Pauunlarin at padadamihin pa niya kayo kaysa sa inyong mga ninuno.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share