Deuteronomio 30:3

Deuteronomio 30:3 ASND

kaaawaan kayo ng PANGINOON na inyong Dios at titipunin mula sa lahat ng bansa kung saan ipinabihag niya kayo, at pagkatapos ay muling magiging mabuti ang kalagayan ninyo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share