Deuteronomio 14:5

Deuteronomio 14:5 ASND

usa, mailap na kambing, mailap na tupa at iba pang klase ng usa.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share