Deuteronomio 14:25

Deuteronomio 14:25 ASND

ipagpalit ninyo ang ikasampung bahagi ninyo sa pilak at dalhin ninyo ito roon sa lugar na pinili ng PANGINOON na inyong Dios.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Deuteronomio 14:25