2 Pedro 3:5

2 Pedro 3:5 ASND

Sinasadya nilang kalimutan ang katotohanan na nilikha ng Dios ang langit sa pamamagitan ng kanyang salita. At nilikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share