2 Pedro 3:4

2 Pedro 3:4 ASND

Sasabihin nila, “Hindi baʼt nangako si Cristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin pero wala pa ring pagbabago mula nang likhain ang mundo.”
ASND: Ang Salita ng Dios
Share