2 Pedro 3:3

2 Pedro 3:3 ASND

Una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak at susundin ang masasama nilang nasa.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share